top of page

Komplex képességvizsgálat

5 éves kortól

1.

Első interjú, anamnézis felvétele (1-1,5 óra), Háttér-információ Áttekintjük a gyermek eddigi fejlődését (születés körülményei, terhesség alatti tényezők, mozgás-, beszéd-, szociális-, érzelmi fejlődés, eddigi betegségek, kezelések, fejlesztések, eddigi vizsgálatok) egészen a terhességtől kezdve a gyermek aktuális problémájáig. A szülőktől illetve ha van, a tanároktól/óvónőktől származó információk sokat elárulnak a gyermek általános fejlődéséről, valamint az erősségek és gyengeségek mintázatáról.

2.

Gyógypedagógiai felmérés gyógypedagógus vezetésével A pedagógiai vizsgálat során a pszichomotoros területek, a részképességek feltérképezése zajlik. A nyelvi készség vizsgálata kiterjed a szókincs, a nyelvi rendszer, a beszéd formai sajátosságai, a kifejező beszéd, beszédértés vizsgálatára. A mozgás vizsgálata során a nagy- és finommozgások, mozgáskoordináció, egyensúly, testséma, finommotorika, grafomotorika, a térbeli tájékozódás, lateralitás, szem-kéz koordináció vizsgálata történik. Ezekhez kapcsolódóan az olvasás-, írás-, számolási készségek, a figyelem, emlékezet, a feladattartás képessége, a tanulási technikák alkalmazásának területére terjed ki a vizsgálat.

3.

Képességvizsgálat pszichológus vezetésével A gyermek kognitív képességinek részletes feltérképezése intelligenciateszt illetve problémától függően kiegészítő tesztekkel (figyelemteszt, kérdőívek stb.) történik. Az intelligenciateszt képet ad a gyermek általános intelligenciájáról, valamint a részképességeiről: verbális, gondolkodási (téri tájékozódás, hosszú távú emlékezet, mennyiségi gondolkodás, auditív differenciálás), figyelmi-munkamemória kapacitásáról. Ezen kívül képet kaphatunk a gyermek esetleges teljesítményszorongásáról, kudarctűréséről, kitartásáról, motiváltságáról is.

4.

Záró konzultáció A két vizsgálat után közösen beszéljük át s magyarázzuk el a tesztek eredményeit a szülőknek, s javaslatot teszünk a probléma kezelésére vonatkozóan, meghatározzuk a terápiás irányt. Tanácsadással, ajánlással tudunk segíteni a további teendők terén. A vizsgálati eredményeket szakértői véleményben összefoglaljuk a szülők számára.

Egyéb információk a vizsgálatokkal kapcsolatban Kérjük, ha gyermeke orvosi, pedagógiai, szakértői véleménnyel, védőnői státuszlappal rendelkezik, hozzák el az első interjúra. Ezen az interjúk egyikünkkel találkozik a szülő a gyermek nélkül. Amennyiben felső tagozatos, gimnazista a gyermek, ő is részt vehet az interjún. A vizsgálatok alatt a szülő természetesen bent lehet a helyiségben, de kérjük, hogy ne zavarják meg a vizsgálatot. A célunk, hogy a lehető legtöbbet hozzunk ki a gyermekből, így negatív visszajelzést sem adunk, illetve rossz válasz esetén nem korrigálunk. Vizsgálati attitűdünket az elfogadás és a pozitív légkör jellemzi. Később a vizsgálat minden lépéséről visszajelzést adunk, magyarázattal kísérve a látottakat. A gyermek fejlesztésének és az elmaradások ellensúlyozásának a leghatékonyabb módja a korai és célzott probléma felismerés, viszont a nagyobb életkorú gyermekek terápiájára vonatkozóan is javaslatokat teszünk. ​

IMG-10735bdab1005a772de838a71258006a-V.jpg
  • Intelligenciaprofil feltérképezése

  • Tanulási zavarok előrejelző szűrése óvodásoknak

  • Tanulási zavarok szűrése általános és középiskolásoknak

  • Iskolaérettségi vizsgálat

  • Figyelmi állapot vizsgálata

bottom of page