top of page

Egyéni TSMT

A TSMT vagyis a Tervezett Szenzomotoros Tréning során olyan komplex gyakorlatokat alkalmazunk, melyek érlelik a gyermek idegrendszerét, segítve az adott életkorban elvárható nagymozgások, finommozgások, kognitív, szociális készségek fejlődését, felzárkóztatását. Az egyéni TSMT 3 hónapos kortól egészen 9-10 éves korig alkalmazható az idegrendszer fejlődésének felgyorsításához. A terápiában a mozgásfejlődés állomásait követjük, egészen az alapokig visszanyúlva.

IMG-f410d731254acb58b7b804b042466f65-V (2).jpg
IMG-bca7c284f1e985963889aaa5ab811231-V (2).jpg

Miből áll az egyéni TSMT?

A terapeuta összeállít egy a gyermekre szabott edzéstervet, melyet megtanít a szülőnek, aki otthon (home tréning) végzi a terápiát a gyermekével, heti rendszerességgel. 4 hetente pedig a terapeuta kontrollálja a gyermek fejlődését, s átírja, nehezíti a feladatsort a gyermek fejlődési ütemének megfelelően.

Kiknek segít?

A megkésett beszédfejlődésű,megkésett mozgásfejlődésű,a beszédhibás,a hiperaktív,a figyelemzavaros,a magatartási,tanulási nehézségekkel,illetve mozgási nehézségekkel küzdő gyerekeknek.

265736747_633932624427899_7677850072679565307_n.jpg
266013416_1344102752682871_2936934014157379843_n.jpg
263590115_1960198197517989_82203022319952047_n.jpg

Szükséges-e állapotfelmérés?

Igen, minden esetben a terápiát egy komplex vizsgálat előzi meg, hiszen minden gyermek életútja egyéni, s a TSMT torna akkor fog a leghatékonyabban működni, ha egyénre szabott. A felmérés vizsgálja az idegrendszer érettségét, nagymozgásokat, finommozgásokat, nyelvi, kognitív valamint a pszichés-szociális területek fejlettségét.

A mozgásos feladatok által javul:

 • az izomtónus,a mozgás koordinációja

 • az érzékelés-észlelés

 • a ritmusérzék

 • a figyelemkoncentráció

 • a térbeli tájékozódás

 • a testvázlat

 • a laterialitás

 • a befogadó, kifejező nyelvi készség

 • az emlékezet

 • a viselkedés, együttműködő készség.


 

Csoportos TSMT

A csoportos TSMT azoknak a gyerekeknek javasolt, akik a LongiKid neuro-szenzomotoros vizsgálaton enyhén megkésett teljesítményt mutatnak, életkorukhoz, intellektusukhoz képest a következő területeken:

 • ügyetlen mozgáskivitelezés

 • jobb-bal tévesztés

 • ritmus

 • egyidejű többcsatornás figyelem

 • rövid/hosszú távú emlékezet

 • tanulási zavarok, tanulási veszélyeztetettség

 • iskolaéretlen

 • viselkedésbeli problémák: szorongás, önértékelés, kontrollfunkciók

 • nem szeret rajzolni, ügyetlen rajzoláskor

 • téri tájékozódás

 • dinamikus egyensúly

 • kéz-láb függetlenítés

Fontos, hogy a TSMT csoportba kerülő gyerekek együttműködőek legyenek, képesek legyenek 6-8 gyermekkel együtt tornázni önállóan, kevés segítséggel.
A TSMT csoport éves terve a csoportra szabott, ezért előzetes felmérés előzi meg.
A terápia tornateremben zajlik, változatos eszközökkel, különböző típusú pályákon. A feladatok végzése során fejlődnek a nagymozgások, javul a figyelem, a szenzomotoros szinkron, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, emlékezet, szerialitás, a ritmusérzék, finommotorika.  Emellett a primitív/csecsemőkori reflexprofil integrációját is elősegíti a torna. A feladatok fokozódó nehézségűek, egymásra épülnek, 2 hetente váltakoznak, nehezednek. A torna feladatait mindig beszéddel kísérjük, megtanulnak szinkronban mozogni és beszélni, mely az iskolai tanulás alapja. A mozgásos feladatok közé kognitív feladatok is kerülnek.


A torna 45-90 percig tart, a terhelhetőségtől, életkortól függően, s egy teljes tanévig tart, heti 2 alkalommal. Tanév végén ismételt felmérés következik, s javaslatot teszek a további teendőkről.

bottom of page